Tento web slouží k prezentaci živnostníků – stromolezců, působících v různých částech ČR. Zabýváme se komplexní péčí o dřeviny. Naše práce začíná u výsadeb dřevin, pokračuje přes všechny druhy jejich ošetření a končí rizikovým kácením stromů.

Nabízené služby realizujeme celoročně a to jak v soukromých zahradách, tak na dřevinách v majetku obcí, měst a dalších lokalitách. Práce spojené s ošetřováním vzrostlých stromů provádíme stromolezeckou technikou za využití lan, která je pro strom nejšetrnější. Ve specifických situacích využíváme vysokozdvižné plošiny a další stroje.

Samozřejmostí je profesionální přístup, vzdělávání v oboru, potřebná školení k pracím ve výškách a pojištění z odpovědnosti za způsobenou škodu. Působíme především ve Středočeském kraji, Praze, Libereckém a Ústeckém kraji.