VÝSADBA DŘEVIN

– dodání veškerého materiálu a provedení práce

KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ DŘEVIN
– výchovný, zdravotní, redukční a bezpečnostní řez
– tvarovací řezy živých plotů – střih ovocných stromů
– bezpečnostní vazby (opatření proti rozlomení koruny nebo pádu větve)
– ošetření dutin
KÁCENÍ STROMŮ
– včetně rizikového kácení nad ohroženým majetkem (např. v blízkosti staveb)
ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ
– vzniklých většinou působením silného větru, námrazy, sněhu apod. – odklízení sněhu a ledu z budov
LIKVIDACE DŘEVNÍ HMOTY
– štěpkování, odvoz větví, frézování pařezů
NÁVRHY OŠETŘENÍ DŘEVIN
– zhodnocení stavu dřevin s návrhem ošetření – rozpočty navržených prací
DENDROLOGICKÉ POSUDKY (pouze Liberecký a Ústecký kraj)
– odborné posouzení stavu dřevin s vypracováním posudku
INVENTARIZACE DŘEVIN (pouze Liberecký a Ústecký kraj) – vypracování seznamu dřevin včetně mapových podkladů