Nabízené služby

VÝSADBA DŘEVIN
 – dodání veškerého materiálu a provedení práce

KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ DŘEVIN
 – výchovný, zdravotní, redukční a bezpečnostní řez
 – tvarovací řezy živých plotů
 – střih ovocných stromů
 – bezpečnostní vazby (opatření proti rozlomení koruny nebo pádu větve)
 – ošetření dutin

KÁCENÍ STROMŮ
 – včetně rizikového kácení nad ohroženým majetkem (např. v blízkosti staveb)

ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ
 – vzniklých většinou působením silného větru, námrazy, sněhu apod.
 – odklízení sněhu a ledu z budov

LIKVIDACE DŘEVNÍ HMOTY
 – štěpkování, odvoz větví, frézování pařezů

NÁVRHY OŠETŘENÍ DŘEVIN
 – zhodnocení stavu dřevin s návrhem ošetření
 – rozpočty navržených prací

DENDROLOGICKÉ POSUDKY
 – odborné posouzení stavu dřevin s vypracováním posudku
       
INVENTARIZACE DŘEVIN
 – vypracování seznamu dřevin včetně mapových podkladů
 

PageRank - STROMOLEZCI

Péče o dřeviny, údržba zahrad, řezy stromů, rizikové kácení stromů, bezpečnostní vazby, arboristika, stromolezci. Práce ve výškách.

CZIN.eu